Artikkelarkiv

SSK hjelperyttere 2019

Vi minne om SSK årsmøte 22 februar kl 19:00 som avholdes i KAEFER Energy sine lokaler Geitaberget 17, Forus (bak Coop Obs Bygg)

 

AGENDA:

1.             Åpning & godkjenning av innkalling

2.             Valg av møtedirigent & referent

3.             Godkjenning av klubbens årsberetning for 2015

4.             Behandle klubbens regnskap for 2015

5.             Behandle saken om at alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

6.              Fastsette medlemskontingent

7.              Vedta klubbens budsjett for 2016

6.        Valg

8.        Innkomne saker

a) Behandle ny lov norm fra NIF

 

Styret i Stavanger Sykleklubb

Share

#STAVANGERSK på Instagram

SSK på Flickr

 

If it ain't on Strava it didn't happen...

Logo sh x GRAY