Artikkelarkiv

SSK hjelperyttere 2019

Årsmøtet i klubben ble avholdt 22.februar og forløp i henhold til normal årsmøteplan uten spesielle saker til behandling annet enn det som er vanlig protokoll. 

Nytt styre ble valgt og for 2016 har klubben dermed følgende styresammensetning:

Leder: Jørn Holzmann - gjenvalgt for 1år

Nestleder: Anita Lunder - gjenvalgt for 2 år

Kasserer: Marianne W. Larsen - gjenvalgt for 2 år

Styremedlem: Inge Rake - ikke på valg

Styremedlem: Hanne Aasland - ikke på valg

Styremedlem: Marius Ambjørndalen - nyvalgt for 2 år

Varamedlem: Morten Bjordal - gjenvalgt for 1 år

Varamedlem: Bjarte Eikås - gjenvalgt for 1 år

Revisor: Lars Kjøde

Valgkomite: Tormod Ognedal, Helmer Berre

Referatet i sin helhet kan hentes fra denne linken.

Share

#STAVANGERSK på Instagram

SSK på Flickr

 

If it ain't on Strava it didn't happen...

Logo sh x GRAY