Artikkelarkiv

SSK hjelperyttere 2018

×

Merknad

SlideshowFx Plugin: HTTP error 503 - Service Unavailable

Vi minner om årsmøtet i Stavanger Sykleklubb som avholdes mandag 13.mars kl 19:00.

Som annonsert tidligere inviteres alle i klubben til et medlemsmøte med presentasjon av årets Tour des Fjords i forkant av årsmøtet, dvs medlemsmøtet starter kl 18:00 og årsmøtet starter kl 19:00

Møtested er Tour des Fjords lokaler i Stavanger Forum (Gunnar Varebergsgt 13)

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta og ber samtidig om at dere forhåndsregistrerer dere på dette skjemaet så vi er sikker på at vi får bestilt inn nok pizza og drikke!                                           

AGENDA FOR ÅRSMØTET:

  1. Åpning & godkjenning av innkalling
  2. Valg av møtedirigent & referent
  3. Godkjenning av klubbens årsberetning for 2016
  4. Behandle klubbens regnskap for 2016
  5. Fastsette medlemskontingent
  6. Vedta klubbens budsjett for 2017
  7. Valg
  8. Innkomne saker som skal behandles:

Sak 1: Forslag om utvidelse av styret i Stavanger Sykleklubb

Sak 2: Behandle klubbens organisasjonsplan, forslag om opprettelse av en gruppe for banesykling og en egen gruppe for cyclocross

Sak 3: Forslag til endring  av budsjett

Alle medlemmer av SSK ønskes hjertelig velkomne. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

  

Vennlig hilsen

Styret i Stavanger Sykleklubb

Share

#STAVANGERSK på Instagram

SSK på Flickr

{sfx ...}

 

If it ain't on Strava it didn't happen...

Logo sh x GRAY