Artikkelarkiv

SSK hjelperyttere 2018

×

Merknad

SlideshowFx Plugin: HTTP error 503 - Service Unavailable

Ekstraordinært årsmøtet i Stavanger Sykleklubb fredag 19.januar kl. 17:00.

Alle klubbes medlemmer inviteres til ekstraordinært årsmøte fredag 19.januar kl. 17:00 på MDE sine lokaler (Kontorveien 15).

AGENDA:

Alle klubber som skal ha representanter på det ekstraordinære forbundstinget, må sørge for at representantene enten er valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller er oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet/regionstinget. For de klubber/regioner som på det siste ordinære årsmøtet/regionstinget ikke allerede har valgt representanter til å representere klubben/regionen på særforbundstinget, er det to alternativer for å oppnevne/velge representanter:

  1. Åpning & godkjenning av innkalling
  2. Valg av møtedirigent & referent
  3. Valg av representanter til NCF ekstraordinært forbundsting 20. januar 2018.  (Eventuelt: Gi fullmakt til styret til å oppnevne representanter)

Alle medlemmer av SSK ønskes hjertelig velkomne. For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  

Vennlig hilsen

Styret i Stavanger Sykleklubb

Share

#STAVANGERSK på Instagram

SSK på Flickr

{sfx ...}

 

If it ain't on Strava it didn't happen...

Logo sh x GRAY